Ανακοινώσεις

Εκδήλωση με θέμα: Ιχνηλατώντας την βιομηχανική κληρονομιά της Κύπρου. 

  21/09/2008 - Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς: Η Άγνωστη Κληρονομιά κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης