Επικοινωνία


Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Τ.Κ. 25380, 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22 374212
Φαξ 22 673260
Εmail: info@cyprusculturalheritage.org