Στόχοι


Η μελέτη της Κυπριακής Αρχιτεκτονικής και ευρύτερα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την προστασία, συντήρηση και αναβίωση της Κυπριακής Αρχιτεκτονικής και ευρύτερα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για προστασία, συντήρηση και αναβίωση αρχιτεκτονικών μονάδων και συνόλων

Η δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου σχετικά με την παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού με όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές, εκθέσεις, εκδόσεις

Η προσπάθεια για υιοθέτηση επίσημης πολιτικής από το κράτος και την εκκλησία, και την ενεργό συμμετοχή τους για τη διάσωση, τη συντήρηση, προστασία και αναβίωση της Κυπριακής Αρχιτεκτονικής και ευρύτερα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η επιδίωξη συνεργασίας με όμοια ή παρόμοια Σωματεία, Συνδέσμους, Εταιρείες, Οργανισμούς της Κύπρου και του εξωτερικού

Η προβολή στο εξωτερικό της Κυπριακής Αρχιτεκτονικής και ευρύτερα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η εξασφάλιση βοήθειας από οποιονδήποτε, είτε ξένα Κράτη είτε διεθνείς Οργανισμούς, για την προστασία, συντήρηση, αναστύλωση και αναβίωσή της

Η συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις άλλων όμοιων ή παρόμοιων Σωματείων, Οργανισμών, Εταιρειών κλπ

Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που προάγουν τους στόχους του Οργανισμού