Δραστηριότητες


Εκδόσεις ΠΟΑΚ

Λαϊκοί Τεχνίτες της Κύπρου (1982), Λευκωσία: Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & Δήμος Λευκωσίας, 1982

Σκίτσα από την Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Κύπρου, Λευκωσία: Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Υπαίθρου – Προβλήματα Συντήρησης και Αποκατάστασης (1994), Λευκωσία: Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Το Πολιτιστικό Τοπίο της Κύπρου, Πρακτικά του Συμποσίου για το Πολιτιστικό Τοπίο της Κύπρου – 18 Απριλιου 1997 (2000), Λευκωσία: Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Εκδόσεις ημερολογίων 1980 – 1992

Συμμετοχή του ΠΟΑΚ σε ποικίλες άλλες εκδόσεις διάφορων Κυβερνητικών και μη Οργανισμών

 

Ερευνητικά Προγράμματα

Έρευνα για αρχειοθέτηση Βυζαντινών εικόνων της Κύπρου για λογαριασμό της UNESCO (μελέτη έξι μονών και εκκλησιών)

 «Σχέδιο Λαόνας»,  1989 – 1994 (πρόγραμμα οικοτουρισμού που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Γενική Διεύθυνση ΧΙ)

«Διαχειριστικό Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης στις Παραποτάμιες   Περιοχές Έζουσας, Ξερού Ποταμού, Διάριζου», 1999-2001

Πρόγραμμα «CORPUS»  της EUROMED, 1999-2001. Μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Κύπρου:Τυπολογία, κατασκευές, τεχνίτες

Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου: «Ελιόμυλοι σε Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο», 2001-2002

Πρόγραμμα «Αναβίωσης της Παλαιάς Λεμεσού» με χρηματοδότηση από τη UNOPS, 2003-2004

Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου: «Φούρνοι και παραδοσιακά ζυμώματα σε Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο», 2005-2006

Πρόγραμμα «TRIMED: Η Παράδοση του λαδιού, του ψωμιού και του κρασιού» του Culture 2000, 2005-2007. Πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ έξι νησιών της Μεσογείου για τη μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Κύπρου σε σχέση με τη Μεσογειακή Τριλογία: Τυπολογία, κατασκευές, τεχνίτες

Διάφορα

Σεμινάριο: «Αξιολόγηση παραδοσιακών αγροτικών κτιρίων», 1987

Σεμινάριο: «Το Πολιτιστικό Τοπίο της Κύπρου» , 1997

Εργαστήρι για την επιδιόρθωση ξηρολιθικών δόμων, 28/8/2000-9/9/2000

Ημερίδα: «Προβιομηχανική Τεχνολογία», Τμήμα Αρχαιοτήτων και ΠΟΑΚ, Φεβρουάριος 2005

Σεμινάριο: «Σύγχρονα κτίρια σε ιστορικούς χώρους», Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ΠΟΑΚ, Δεκέμβριος 2006

Έκθεση φωτογραφίας: «Living in the Mediterranean Area», ΠΟΑΚ, ΣΠΜΑΚ και Τμήμα Αρχαιοτήτων, Ιανουάριος 2007

Επιστημονικές απόψεις σε κοινοβουλευτικές επιτροπές